Проверете и потвърдете вашите данни

Balkan Holidays

Регистрация за участие в групова туристическа услуга.

Регистрация за "Витоша Ски" - групово обучение

Попълнете данните в следващите стъпки

Родител/Настойник

Участници

Избор на група

Вашите три имена и електронен адрес ...
        Име *
  Бащино *
Фамилия *
ел. поща *
Име:*
Бащино:*
Фамилия:*
Рождена Дата: *
*
Екипировка:
* *
Ниво:*
Лифт Карта:*
След приключване на курса ще бъдете информирани за реално
ползваните по време на обучението съоръжения.
За предплатени и неизползвани лифт карти, сумите се възстановяват.

Цена лифт карта:лв.
*
*
*
  
Цена за този участник лв.
още един участник

Изберете 5 дати за ски обучението

Въведете данни за коренспонденция и документация ...
Телефон *
    Адрес *
Код за група:
Да получавам информация за текущи оферти и промоции:
Код за отстъпка
Отбележете ако сте фирма


Добави/Смени парола (не е задължително)
(С Вашата ПАРОЛА по-късно можете да се регистрирате пак за нашите услуги, без да въвеждате данните отново)